เสาร์  30 ต.ค.  |  Zoom meeting

การแข่งขันตอบปัญหานักธรณีรุ่นเยาว์

ประเภทเดี่ยว

IMG_7784.HEIC

Time & Location

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564, เวลา 9.00-17.00 น.

Zoom meeting

Schedule

09.00 - 09.30 น.

09.30 - 09.40 น.

09.40 - 09.45 น.

09.45 - 10.00 น.

10.00 - 10.20 น.

10.20 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.

10.45 - 11.15 น.

11.15 - 11.35 น.

11.35 - 11.40 น.

11.40 น. เป็นต้นไป

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางระบบ zoom

พิธีเปิด

รับชมวิดีทัศน์แนะนำภาควิชาธรณีวิทยา

ประกาศผลและรับชมวิดีโอการประกวด

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เส้นทางของนักบรรพชีวินวิทยา" โดยอาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา

Q&A กับอาจารย์ประจำภาคธรณีวิทยา

กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล

สัมภาษณ์การเรียนการสอนและประสบการณ์การเรียนธรณีวิทยา

โดยนิสิตภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Q&A กับนิสิตภาคธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชี้แจ้งกิจกรรมช่วงบ่าย

เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าแข่งขันเดี่ยว

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.50 - 13.00 น.

13.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.00 น.

14.00 - 14.10 น.

14.10 - 14.40 น.

14.40 - 14.50 น.

14.50 - 15.00 น.

15.00 - 16.30 น.

16.30 - 17.00 น.

ผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom

ชี้แจงกิจกรรมและอธิบายกฎกติกาการแข่งขัน

แข่งขันประเภทเดี่ยวรอบที่ 1

พัก

แข่งขันประเภทเดี่ยวรอบที่ 2

พัก

ประกาศผลผู้เข้ารอบแข่งขันประเภทเดี่ยวรอบที่ 3

แข่งขันประเภทเดี่ยวรอบที่ 3

กล่าวปิดงาน