star

GYQ 2021 competition

background

Geology Youth Quiz 2021

Solo_dinosaur

เสาร์ 30 ต.ค. | Zoom meeting

Team_dinosaurs

อาทิตย์ 31 ต.ค. | Zoom meeting, Google meet

Video_dinosaur

30-31 ต.ค. | Live Facebook

 
 

ขั้นตอน
การสมัครแข่งขัน

1. สมัครออนไลน์

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและเตรียมรายการเอกสารที่ใช้สมัคร จากนั้นกรอกฟอร์มสมัครตามประเภทของการแข่งขันที่ต้องการได้ด้านบน

     *สำหรับการแข่งขันตอบปัญหา ผู้สมัครต้องเลือกสมัครแข่งขันเพียงหนึ่งประเภทเท่านั้น ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและทีมได้ แต่สามารถสมัครการประกวดวิดิโอได้

2. รับemail ยืนยันการสมัคร

รอรับ Email ยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่ได้รับ Email ยืนยันภายใน 2 วัน หลังจากส่งใบสมัคร กรุณาติดต่อทางเพจเฟสบุ๊ค Geology Youth Quiz Chula หรือ ติดต่ออีเมล geoyouthquiz.cu@gmail.com

3. สมัครสมาชิกเว็บ GYQchula.com

หลังจากได้รับการยืนยันการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว กรุณาสมัครเป็นสมาชิกเว็บนี้ เพื่อรับการประชาสัมพันธ์และดาวโหลดเอกสารที่สำคัญ ซึ่งจะได้รับอีเมลยืนยันการเป็นสมาชิกเว็บอีกครั้ง 

      *เฉพาะผู้สมัครแข่งขันตอบปัญหาเท่านั้นที่จะได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ GYQChula.com ส่วนผู้สมัครประกวดวิดิโอและอาจารย์ ผู้ปกครอง และบุคคลภายนอกอื่นๆ จะไม่ได้รับการยอมรับให้เข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์

4. ลงทะเบียนในวันแข่งขัน

เช็คชื่อผ่าน zoom meeting ในวันแข่งขัน

 

รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหาธรณีวิทยา

คุณสมบัติผู้แข่งขัน

เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

สำหรับประเภททีม ทีมละ  3 คน

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ระยะเวลาเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคน 2564

- ค่าใช้จ่ายการสมัครประเภทรายบุคคล : คนละ 100 บาท

- ค่าใช้จ่ายในการสมัครประเภททีม : ทีมละ 240 บาท

เงินรางวัล

การแข่งขันประเภทเดี่ยว

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท

การแข่งขันประเภททีม

- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัลจำนวน 4,500 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

การถ่ายทอดสดการแข่งขัน

การแข่งขันจะจัดขึ้นใน zoom meeting เฉพาะผู้แข่งขันเท่านั้นที่สามารถเข้า zoom meeting ได้

ส่วนกิจกรรมสัมภาษณ์อาจารย์ นิสิตเก่าและปัจจุบัน รวมถึงการแข่งขันรอบสุดท้ายของแต่ละประเภทจะถูกถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟสบุ๊ค Geology Youth Quiz Chula

รายละเอียดการประกวดวิดิโอ

คุณสมบัติผู้แข่งขัน

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 2. ทำผลงานเดี่ยวหรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน (ผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาสามารถเข้าร่วมประกวดได้)

ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ระยะเวลาเปิดรับสมัครและส่งวิดิโอตั้งแต่วันที่ 3-24 ตุลาคม 2564

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

เงินรางวัล

ทีมละ 1200 บาท

กติกาการแข่งขัน

 1. ส่งผลงานได้คนละ/ทีมละ 1 วิดีโอเท่านั้น

 2. ผลงานความยาวไม่เกิน 5 นาที สร้างสรรค์ได้ตามความสนใจ

 3. กรอกข้อมูลผู้เข้าแข่งขันพร้อมทั้งบรรยายสถานที่ที่น้อง ๆ นำเสนอ

 4. อัปโหลดผลงานลง Google Drive และใส่ link ที่สามารถ download ได้ ลงในฟอร์มรับสมัคร 

 5. ผลงานที่น้อง ๆ ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่ง/เผยแพร่ที่ไหนมาก่อน และไม่คัดลอกเนื้อหาจากผู้อื่น

 6. ทางผู้จัดการแข่งขันสามารถนำผลงานที่ได้รับรางวัล เผยแพร่ลงสื่อออนไลน์ได้

 7. รอลุ้นประกาศทีมที่ได้รับรางวัล 4 ทีม ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2564 ทาง Facebook Live

เกณฑ์การให้รางวัล

 1. เนื้อหา ความถูกต้อง ความเชื่อมโยงกับกระบวนการทางธรณีวิทยา (40%)

 2. รูปแบบการนำเสนอ ความสร้างสรรค์ของวิดีโอ ความเพลิดเพลิน (40%)

 3. การบรรยายสถานที่ว่าทำไมถึงเลือกนำเสนอที่นี่ใน Google Form (20%)